O nás

JUDr. Rostislav Pukl, advokát

JUDr. Rostislav Pukl je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2008 úspěšně obhájil diplomovou práci na téma: Trestněprávní politika v moderní společnosti. Principy trestání mladistvých. Filosoficko právní analýza problému. Poté byl jmenován do funkce asistenta soudce u Okresního soudu v Uherském Hradišti. V roce 2011 v zájmu zvýšení své odbornosti také úspěšně absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně tzv. rigorózní řízení, kdy úspěšně vykonal rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci na téma: Interpretace práva a právní argumentace v soudní praxi, načež mu byl udělen titul doktor práv – JUDr. Po úspěšném složení advokátních zkoušek otevřel ke dni 1.12.2013 advokátní kancelář se sídlem ve Veselí nad Moravou a později otevřel i pobočku ve Šternberku.

JUDr. Rostislav Pukl nabízí vysoké odborné teoretické znalosti a praktické zkušenosti – specializaci v exekučních řízeních, kdy při výkonu funkce asistenta soudce činil veškeré úkony soudu v exekučních řízeních, a to jak vůči účastníkům řízení, tak i vůči soudním exekutorům. Advokát Vám dokáže v exekučních řízeních ušetřit nemalé finanční prostředky na nesprávně a nepřiměřeně vysokých nákladech exekuce vyčíslených soudními exekutory. Dále nabízí nadstandartní znalosti a zkušenosti v rodinném právu, zejména úprava péče a výživy mezi rodiči a dětmi, výživné mezi manžely, rozvody a vypořádání společného jmění manželů. Další zvýšenou specializaci věnuje obchodním závazkovým vztahům, především problematice mandátní a zprostředkovatelské smlouvy a smlouvy o obchodním zastoupení a jejich kombinacím.